ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Krystyna Nowacka
adiunkt
Katedra Rehabilitacji

tel.: +48 52 585 4510
e-mail: k.nowacka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7201-1401

Zainteresowania:
Rehabilitacja neurologiczna, zainteresowania w obrębie rehabilitacji w warunkach intensywnej terapii pacjentów po urazach wielonarządowych.
Prowadzenie i współprowadzenie badań w obrębie rehabilitacji neurologicznej (udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe)

Terminy konsultacji:
Konsultacje dotyczące wszystkich prowadzonych zajęć (zarówno wykłady i ćwiczenia) dla studentów stacjonarnych codziennie w Klinice Rehabilitacji w godz. 9- 12
Konsultacje dotyczące wszystkich prowadzonych zajęć (zarówno wykłady i ćwiczenia) dla studentów niestacjonarnych stacjonarnych w Klinice Rehabilitacji w terminach zjazdowych.
Konsultacje w innych terminach zarówno dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Zobacz profil w Bazie Wiedzy