ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

lek. Aleksandra Kunicka
asystent
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: aleksandra.kunicka@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/katpoloz/
ORCID: 0000-0002-8038-562X

Zainteresowania:
1. położnictwo i opieka perinatalna
2. ginekologia zachowawcza i endokrynologia ginekologiczna
3. medycyna rozrodu i andrologia
4. uroginekologia i fizjoterapia zaburzeń statyki narządów miednicy
5. medycyna reprodukcyjna i seksuologia

Terminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/ COVID-19, kontakt z lek. Aleksandrą Kunicką via e-mail.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy