ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Halina Idczak
asystent
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

e-mail: halinaidczak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4743-2989

Terminy konsultacji:
środa 11.30-12.30 pok. 85 Łukasiewicza 1

Zobacz profil w Bazie Wiedzy