ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Paweł Burduk
profesor
Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

tel.: +48 52 365 5291
e-mail: pburduk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6653-4599

Terminy konsultacji:
wtorek 12:00-13:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy