ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Jacek Klawe
profesor
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: jklawe@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-1150-0639

Terminy konsultacji:
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (sekretariat katedry tel.52 5853616)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy