ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr inż. Anna Światły-Figiel
asystent
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

tel.: +48 52 585 3617
e-mail: annaf@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7759-0131

Zainteresowania:
Mikro- i makro elementy w organizmie człowieka. Oznaczanie poziomu biopierwiastków metodą Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej. Metody badania wody.

Terminy konsultacji:
Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii środa 11.00-13.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy