Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

dr Damian Czarnecki

powołanie   (267 KB)

zadania (756 KB)

Zarządzenie nr 180 Rektora UMK w sprawie szczegółowych zadań koordynatorów ds. jakości kształcenia i wydziałowych rad ds. jakości kształcenia (255 KB)