Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów

cel powstania i zadania

skład osobowy  (15 KB)

Zarządzenie Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (255 KB)

Załącznik nr 1  do uchwały nr 24z/2022 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dnia 17.02.2022 r.  (18 KB)