Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Parametrycznej

cel powołania i zadania (544 KB)

skład osobowy (436 KB)

harmonogram spotkań (84 KB)