Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Mobilności

dr Mariusz Kozakiewicz

powołanie (256 KB)

zakres zdań i kompetencji (246 KB)