Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Dydaktyki

dr Magdalena Weber – Rajek

powołanie  (873 KB)

cel powołania i zadania (422 KB)