ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia

Egzamin dyplomowy dla kierunku Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia

Szanowni Państwo, studenci III roku studiów I stopnia kierunek: Pielęgniarstwo, pragniemy poinformować, że egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 będzie składał się z:

 

Egzamin poprawkowy zaplanowany jest na dzień 10.09.2021roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19 studenci w trakcie egzaminu praktycznego w CSM są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa COVID-19, który znajduje się na stronie CSM (zakładka: Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznej).

Szanowni Państwo, studenci II roku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) II stopnia kierunek: Pielęgniarstwo, pragniemy poinformować, że egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 będzie składał się z :