Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Pracowni Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

Kierownik - dr Mirosława Felsmann

dr Katarzyna Betke
dr Mirosława Felsmann
dr Mariola Głowacka
dr Marzena Humańska
mgr Halina Idczak
dr Danuta Ponczek
mgr Agata Ulenberg