Pracownicy - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-52-91
52 365-55-80
klotolary@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK
lek. Paulina Kalińczak-Górna
dr Tomasz Kornatowski
dr Hanna Mackiewicz-Nartowicz
mgr Lidia Nawrocka
dr hab. Anna Sinkiewicz, prof. UMK
dr Małgorzata Wierzchowska
dr Aleksander Zwierz