Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-52-91
52 365-55-80
klotolary@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Paweł Burduk

dr hab. Paweł Burduk
dr Małgorzata Wierzchowska