Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-52-91
52 365-55-80
klotolary@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Paweł Burduk

prof. dr hab. Paweł Burduk
dr Tomasz Kornatowski
mgr Agata Kozakiewicz-Rutkowska
mgr Agnieszka Kubala-Owieśny
dr Hanna Mackiewicz-Nartowicz
dr Lidia Nawrocka
dr hab. Anna Sinkiewicz, prof. UMK
dr Małgorzata Wierzchowska
dr Aleksander Zwierz