Katedra Neurochirurgii i Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 55 05
klnn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK

mgr Maciej Broda
prof. dr hab. Marek Harat
lek. Sara Kierońska-Siwak
dr Magdalena Konieczna-Brazis
dr Anna Nalazek
dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
dr Milena Świtońska