Pracownicy - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Neurochirurgii i Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK

prof. dr hab. Marek Harat
dr Marta Kłoszewska
dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
dr Milena Świtońska