Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-17
kizpodskf@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

p.o. Kierownika - dr Andrzej Lewandowski

mgr Mikołaj Kurczewski
dr Andrzej Lewandowski
dr Jadwiga Sarwińska
mgr Anna Srokowska
dr Mirosława Śmiglewska