Pracownicy Katedry Chirurgii Onkologicznej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chirurgii Onkologicznej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-13
chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Chirurgii Onkologicznej

Kierownik - prof. dr hab. Wojciech Zegarski

dr Dariusz Bała
dr Michał Jankowski
dr Michał Klag
dr hab. Krzysztof Koper
lek. Manuela Las-Jankowska
dr Maciej Nowacki
dr hab. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK
dr Ewa Śrutek
prof. dr hab. Wojciech Zegarski