Katedra Chirurgii Onkologicznej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-13
chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Chirurgii Onkologicznej

Kierownik - prof. dr hab. Wojciech Zegarski

dr Dariusz Bała
dr Michał Jankowski
dr Michał Klag
lek. Manuela Las-Jankowska
dr Maciej Nowacki
dr Tomasz Nowikiewicz
dr Ewa Śrutek
prof. dr hab. Wojciech Zegarski