Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Klawe

dr Małgorzata Andrzejewska
dr Agnieszka Bańkowska
mgr Ewa Bednarska
prof. dr hab. Jacek Klawe
dr Mariusz Kowalewski
mgr Sławomir Kujawski
mgr Adam Piesik
dr Joanna Słomko
dr Małgorzata Szady-Grad
dr hab. Bernadeta Szczepańska
dr Justyna Szrajda
mgr Sebastian Szyper
mgr inż. Anna Światły-Figiel
dr Violetta Tomaszewicz
dr hab. Paweł Zalewski
dr Monika Zawadka-Kunikowska