Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Klawe

dr Małgorzata Andrzejewska
dr Agnieszka Bańkowska
mgr Ewa Bednarska
prof. dr hab. Jacek Klawe
mgr Sławomir Kujawski
dr Joanna Słomko
dr Małgorzata Szady-Grad
dr hab. Bernadeta Szczepańska
dr Justyna Szrajda
mgr Sebastian Szyper
mgr inż. Anna Światły-Figiel
dr Violetta Tomaszewicz
dr hab. Paweł Zalewski, prof. UMK
dr Monika Zawadka-Kunikowska