Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Klawe

dr Małgorzata Andrzejewska
dr Ewa Bednarska
prof. dr hab. Jacek Klawe
dr Małgorzata Szady-Grad
mgr inż. Anna Światły-Figiel
dr Wioletta Tomaszewicz