Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Klawe

dr Małgorzata Andrzejewska
mgr Ewa Bednarska
prof. dr hab. Jacek Klawe
mgr Sławomir Kujawski
dr hab. Joanna Słomko
dr Małgorzata Szady-Grad
dr hab. Bernadeta Szczepańska, prof. UMK
dr Justyna Szrajda
mgr inż. Anna Światły-Figiel
dr Wioletta Tomaszewicz
dr hab. Paweł Zalewski, prof. UMK
dr Monika Zawadka-Kunikowska