Zakład Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Informacje dla studentów

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?

  • Garsonka medyczna z krótkim rękawem (gdzie można kupić >>),
  • Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia),
  • Identyfikator.

REGULAMINY

PROGRAMY NAUCZANIA

Położnictwo – studia I stopnia stacjonarne

Położnictwo – studia I stopnia niestacjonarne “pomostowe”

DOKUMENTACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ