Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Kierownik - dr Małgorzata Gierszewska

mgr Małgorzata Bannach
mgr Agnieszka Dombrowska-Pali
dr Grażyna Gebuza
dr Małgorzata Gierszewska
dr Marzena Kaźmierczak
dr Estera Mieczkowska