Zakład Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej prowadzi badania naukowe z zakresu opieki położniczej i ginekologicznej w ramach działalności własnej oraz współpracuje z innymi jednostkami WNoZ.

Działalność naukowo-badawcza Pracowni Podstaw Opieki Położniczej obejmuje:

  • styl życia kobiet w okresie ciąży,
  • rozpoznawanie i czynniki ryzyka depresji poporodowej,
  • jakość życia kobiet w okresie okołoporodowym,
  • wsparcie społeczne kobiet w okresie okołoporodowym,
  • poczucie własnej skuteczności u kobiet w okresie okołoporodowym,
  • ocenę wiedzy kobiet na temat karmienia naturalnego,
 • ocenę poziomu lęku porodowego u kobiet ciężarnych,
 • problemy kobiet w połogu i ich rozwiązywanie,
 • jakość życia kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy,
 • profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy,
 • ocenę wiedzy kobiet na temat antykoncepcji.

Uzyskane wyniki badań pracownicy Pracowni prezentują podczas obrad, sympozjów i kongresów oraz publikują w czasopismach naukowych.
Pracownicy Pracowni czynnie uczestniczą w różnego rodzaju zjazdach, konferencjach.

Udział w Konferencjach (71 KB)