Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Informacje dla studentów

  1. Informacja dotycząca realizacji prac dyplomowych (479 KB)
  2. Telenursing dla kierunku pielęgniarstwo:
  3. Neurologia i Pielęgniarstwo neurologiczne:
  4. Pielęgnowanie w chorobach demielizacyjnych:
  5. Pielęgniarstwo w neurotraumatologii:
  6. Telenursing dla kierunku położnictwo: