Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Członkostwo w organizacjach, towarzystwach naukowych i zawodowych

Pracownicy Zakładu są członkami Organizacji, Towarzystw Naukowych i Zawodowych: