Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Historia Zakładu

dr hab. n. med. Wojciech Beuth, prof. UMK
dr hab. n. med. Wojciech Beuth, prof. UMK

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu został powołany w 1999 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu był dr hab. n. med. Wojciech Beuth, prof. UMK – specjalista neurochirurg. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego.

Głównym zadaniem Zakładu jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy i umiejętności pielęgniarskich potrzebnych do sprawowania opieki nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego zapobiegania chorobom i promowanie zdrowia. Zakład również realizuje podstawową działalność naukowo-badawczą współpracując z wieloma Uczelniami Medycznymi w Polsce (Wrocław, Lublin, Poznań, Gdańsk) oraz organizacjami i towarzystwami naukowymi.