Zakład Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Kierownik Zakładu: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów podyplomowych, szkoleń specjalizacyjnych, kursów dokształcających, kursów specjalizacyjnych oraz warsztatów w dziedzinach szeroko rozumianej ochrony zdrowia.


STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie:


KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE w zakresie: