Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
stmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Kierownik Studium: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

Studium prowadzi działalność dydaktyczną w ramach szkoleń specjalizacyjnych i podyplomowych kursów dokształcających w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie:


KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE w zakresie: