Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Szkolenie specjalizacyjne w ochronie zdrowia