Katedra i Zakład Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

INFORMACJE DLA STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Zaliczenie przedmiotu dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (poza zaliczeniem wykładów i ćwiczeń) jest złożenie w sekretariacie Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r.:

  1. Karty zaliczenia zajęć praktycznych i samokształcenia,
  2. Pracy samokształceniowej,
  3. Dzienniczka praktyk.

Brak złożenia któregokolwiek z elementów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu i niezaliczeniem przedmiotu.
Dla osób niedopuszczonych kolejny termin zostanie wyznaczony w sesji poprawkowej.
Poza wyznaczonymi terminami nie będą podpisywane dzienniczki praktyk.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Szczegółowy program zajęć praktycznych dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo (127 KB)

Materiały na zajęcia:

SAMOKSZTAŁCENIE