Katedra i Klinika Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje dla studentów

Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry i Kliniki Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.
Mgr Marta Sucharska-Szymkowiak odpowiada za wpisy do systemu USOS.


Egzamin z pielęgniarstwa geriatrycznego odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 4 w Budynku Audytoryjnym (Biblioteki Medycznej) ul. M. Curie Skłodowskiej 9. Studenci przychodzą 15 min. przed egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotu, odpracowanie zaległych zajęć praktycznych, zaliczenie praktyk zawodowych do 15 maja.


Informacja dla studentów III roku pielęgniarstwa

W dniach 10-11 maja 2018 r. proszę o pozostawienie wszystkich dzienniczków w gabinecie 2069 lub sekretariacie KiK Geriatrii celem podpisania ich przez kierownika praktyk. Dzienniczki będą do odbioru w dniu 14 maja od godz. 13.00.

dr Monika Biercewicz (koordynator praktyk zawodowych)