Katedra Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Informacje dla studentów

Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.


Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia licencjackie rok III:

Zamieszczenie również informacji dla studentów ad egzaminu:
Egzamin z geriatrii i piel.geriatrycznego dla studentów III r lic.dz. odbędzie się dnia 9.05.2019 o godz. 15.30 w sali nr 4 Biblioteki Medycznej. Przed przystąpieniem do egzaminu każdy student musi mieć zaliczony przedmiot: zajęcia praktyczne+ praktyki zawodowe. Potwierdzenia odpracowania nieobecności oraz uzupełnienia zaległych prac będą przyjmowane do dnia 25.04.przez Koordynatora Przedmiotu.