Katedra Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Katedra Geriatrii

Kierownik - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

mgr Adrianna Bartoszewska
dr Monika Biercewicz
mgr Marietta Bracha
dr Jadwiga Główczewska
dr Emilia Główczewska-Siedlecka
dr Jarosław Hoffman
dr Katarzyna Jaracz
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
mgr Maciej Kłosowski
dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK
mgr Anna Łabejszo
dr Katarzyna Mądra-Gackowska
dr hab. Marta Muszalik, prof. UMK
dr Renata Naruszewicz
dr Klara Nicpoń-Nożewska
mgr Angelika Ogurkowska
dr Dominika Parzych
mgr Radosław Perkowski
dr Marta Podhorecka
dr Anna Polak-Szabela
dr Michalina Radzińska
mgr inż. Szymon Roszkowski
dr Julia Umińska
dr Elżbieta Włodarczyk
dr Agnieszka Woźniewicz