Katedra Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Historia Katedry i Kliniki Geriatrii

Katedra i Klinika Geriatrii została powołana w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dnia 23.10.2000 roku zarządzeniem nr 22/2000 Rektora Akademii Medycznej. Powstała jako jedna z niewielu tego typu placówek w kraju i zarazem jedyna w regionie. Natomiast uroczyste otwarcie Kliniki miało miejsce 17 marca 2002 r. Organizatorem Katedry i Kliniki Geriatrii została prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, która do chwili obecnej pełni funkcję kierownika. W Katedrze i Klinice Geriatrii zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr n. med. Jadwiga Główczewska, dr hab. n. med. Marta Muszalik, dr n. med. Małgorzata Rozwodowska, dr n. med. Marta Podhorecka, dr n. o zdr. Monika Biercewicz, mgr psychologii Anna Polak-Szabela, mgr Marta Sucharska-Szymkowiak, dr n. med. Joanna Robaczewska – asystent, lek. Emilia Główczewska-Siedlecka – asystent, lek. Klara Nicpoń-Nożewska – asystent, mgr Elżbieta Zawada – asystent). Pozostali etatowi pracownicy kliniki to: lek. Joanna Kołakowska, lek. Hanna Kubik-Świerczyńska, mgr fizjoterapii Dominika Gębka, lek. Joanna Kołakowska, lek. Katarzyna Kałka, lek. Katarzyna Zielińska-Tomków.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni od początku istnienia jednostki mgr Ilona Grzeszak, która kieruje zespołem 23 pielęgniarek, 9 opiekunów medycznych, 2 sanitariuszy i 3 sekretarek zatrudnionych w Oddziale. Klinika posiada w swym składzie 40 łóżkowy Oddział diagnostyczno-obserwacyjno-leczniczy oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym (60+) wymagające całościowej oceny geriatrycznej (COG). W ramach COG wykonywane są: klasyczne badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego), ocena stanu fizycznego (w zakresie chodu i równowagi), ocena stanu psychicznego (badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego) oraz ocena socjalno-ekonomiczna. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci są konsultowani przez psychologa w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.

1 listopada 2018 r. Katedra i Klinika Geriatrii została przekształcona w Katedrę Geriatrii. W Katedrze zostały utworzone:

  • Klinika Geriatrii
  • Zakład Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej