Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii – materiały dla studentów

koordynatorzy kierunków (351 KB)

PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA (Moodle) >>

EPIDEMIOLOGIA

 1. Definicja, przedmiot, cele i zadania epidemiologii (117 KB)
 2. Mierniki negatywne zdrowia ludności (56 KB)
 3. Epidemia, endemia (585 KB)
 4. Podstawowe definicje (55 KB)
 5. Proces epidemiczny (68 KB)
 6. Drogi zakażenia (245 KB)
 7. Krew – materiał zakaźny (72 KB)
 8. Zakaźność HBV, HCV, HIV (38 KB)
 9. Zagrożenia zawodowe (44 KB)
 10. Zakażenie jatrogenne (39 KB)
 11. Zwalczanie chorób zakaźnych (92 KB)
 12. Zasady szczepień ochronnych (65 KB)
 13. Szczepionki (74 KB)
 14. Efekty szczepień (152 KB)
 15. Odporność zbiorowiskowa (63 KB)
 16. Programy i polityka szczepień (61 KB)
 17. USTAWA z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (277 KB)