Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Kierownik - prof. dr hab. Maria Kłopocka

mgr Marcelina Bartuzi
mgr Daria Bieniek-Bruzdowicz
dr Krzysztof Grad
prof. dr hab. Maria Kłopocka
dr Jarosław Koza
dr Ariel Liebert
dr Małgorzata Pujanek
lek. Piotr Sikorski
dr Małgorzata Szamocka