Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Kierownik - dr hab. Maria Kłopocka, prof. UMK

mgr Daria Bieniek
dr Krzysztof Grad
dr hab. Maria Kłopocka, prof. UMK
dr Jarosław Koza
dr Ariel Liebert
dr Małgorzata Pujanek
lek. Piotr Sikorski
mgr Małgorzata Szamocka