Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

p.o. Kierownika - dr hab. Maria Kłopocka, prof. UMK

dr Krzysztof Grad
dr hab. Maria Kłopocka, prof. UMK
dr Jarosław Koza
dr Ariel Liebert
dr Małgorzata Pujanek
lek. Piotr Sikorski
mgr Małgorzata Szamocka