Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Zasadnicze kierunki badań naukowych Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

 • Kolonoskopia przesiewowa w wieku średnim i podeszłym w wykrywaniu wczesnych postaci raka jelita grubego,
 • Przydatność kolonografii – KT w wykrywaniu wczesnego raka jelita grubego,
 • Wpływ sposobu żywienia, stanu odżywienia i wartości odżywczej żywności na występowanie gruczolaków i raków jelita grubego,
 • Wpływ żywienia i aktywności fizycznej na wyniki leczenia oraz jakość życia u chorych na nieswoiste zapalenie jelit,
 • Promocja zdrowia i profilaktyka pierwotna zaburzeń odżywiania na każdym etapie życia człowieka poprzez poprawę jakości żywności oraz sposobu żywienia i aktywności fizycznej,
 • Terapia żywieniowa w leczeniu i profilaktyce chorób dieto zależnych poprzez poprawę jakości żywności, sposobu żywienia i nawyków żywieniowych,
 • Spersonalizowana terapia żywieniowa zintegrowana z klinicznymi metodami leczenia i profilaktyką chorób nowotworowych, chorób metabolicznych i innych schorzeń dietozależnych poprzez poprawą jakości żywności, sposobu żywienia i aktywności fizycznej,
 • Zanieczyszczenia oraz obecność substancji dodatkowych w nowych produktach żywieniowych stosowanych w żywieniowej opiece skoordynowanej w chorobach dietozależnych,
 • Zapobieganie niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Grzyby i mikotoksyny w chorobach przewodu pokarmowego,
 • Przeznabłonkowe prądy jonowe, motoryka przewodu pokarmowego, procesy jelitowego wchłaniania i sekrecji,
 • Opracowanie metody oceny aktywności motorycznej nabłonka na potrzeby czynnościowych badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

Konferencje organizowane przez Katedrę:

 • Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych – konferencja inauguracyjna. Bydgoszcz, 23 kwietnia 2013 r.
 • Bydgoszcz miastem promującym zdrowe odżywianie. Bydgoszcz, 7 maja 2014 r.
 • Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych – stan wiedzy po roku, Bydgoszcz, 13 czerwca 2014 r.