Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia, seminaria, wykłady, seminaria doktoranckie i magisterskie, wykłady monograficzne, promotor i recenzent prac magisterskich, opiekun prac licencjackich, opiekun studentów na dyżurach lekarskich, praktykach wakacyjnych.

Prowadzimy zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, a także dla studentów zagranicznych w ramach wymiany „Erasmus”.

Realizujemy dydaktykę z 11 przedmiotów dla studentów UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Io i IIo w zakresie:

  • „Choroby wewnętrzne – diagnostyka ogólna” dla studentów III roku kierunku lekarskiego,
  • „Choroby wewnętrzne – gastroenterologia” dla studentów IV roku kierunku lekarskiego,
  • „Choroby wewnętrzne” dla studentów VI roku kierunku lekarskiego;
  • „Kliniczny zarys chorób – choroby wewnętrzne” dla studentów II roku, studiów Io, stacjonarnych, niestacjonarnych z kierunku dietetyka,
  • „Żywienie kliniczne – choroby wewnętrzne” dla studentów III roku, studiów Io, stacjonarnych, niestacjonarnych z kierunku dietetyka,
  • „Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych – dietoterapia chorób niezakaźnych” dla studentów I roku, studiów IIo, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku dietetyka
  • „Medycyna ratunkowa – stany zagrożenia układu pokarmowego i metaboliczne” dla studentów II roku, studiów Io stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku ratownictwo medyczne.

Studenci po zakończeniu zajęć posiadają wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywaniu takich zawodów medycznych jak: lekarz, dietetyk i ratownik medyczny.