Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania – materiały dla studentów

Regulaminy

Regulamin z gastroenterologii dla zainteresowanych 4 rok (37 KB)

Regulamin z gastroenterologii dla zainteresowanych 6 rok (37 KB)

Regulamin z gastroenterologii (37 KB)

Sylabusy dla studentów III, IV i VI roku kierunku lekarskiego dostępne są w systemie USOS.

  1. Kliniczny zarys chorób – Choroby wewnętrzne – kierunek: dietetyka, II rok, I st. (377 KB)
  2. Żywienie kliniczne: Choroby wewnętrzne – kierunek: dietetyka, III rok, I st. (411 KB)
  3. Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych: dietoterapia chorób niezakaźnych – kierunek: dietetyka, II stopnia, I rok (379 KB)
  4. Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia układu pokarmowego. Stany zagrożenia metaboliczne – kierunek: ratownictwo medyczne, II rok (291 KB)