Pracownicy II Katedry Kardiologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

II Katedra Kardiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy II Katedry Kardiologii

Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Grześk

dr Joanna Banach
dr Jan Błażejewski
dr Robert Bujak
dr Wojciech Gilewski
prof. dr hab. Grzegorz Grześk
dr hab. Eliano Navarese, prof. UMK
prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz