II Katedra Kardiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy II Katedry Kardiologii

Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Grześk

dr Joanna Banach
dr Jan Błażejewski
dr Robert Bujak
dr Wojciech Gilewski
prof. dr hab. Grzegorz Grześk
dr Danuta Karasek
dr hab. Eliano Navarese, prof. UMK
prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz