1269Pracownicy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Grześk

dr Joanna Banach
dr Jan Błażejewski
dr Robert Bujak
dr Wojciech Gilewski
prof. dr hab. Grzegorz Grześk
dr Łukasz Wołowiec