II Katedra Kardiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Krótka historia II Katedry Kardiologii

II Katedra Kardiologii powstała na bazie Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii. Został on powołany w 2004 roku w strukturach Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej, w 2007 roku przekształcony w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, w 2009 w II Katedrę Kardiologii. W skład II Katedry Kardiologii wchodzi Klinika, która w ocenie konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień IIIB referencyjności. Dzięki posiadanej akredytacji, umożliwia odbywanie stażów specjalizacyjnych w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, a także stażów podyplomowych. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

 • W 2005-2006 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK – Przewodniczący Zespołu Roboczego powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii do opracowania polskich rekomendacji dotyczących opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a i Beckera oraz dotyczących prewencji kardiomiopatii u kobiet, nosicielek mutacji DMD/BMD (matek i sióstr chorych z dystrofinopatiami, które zostały opublikowane w Kardiologii Polskiej w 2007 roku i zamieszczone na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii.
 • Prezentacja ustna części wyników promotorskiego badania własnego na World Congress of Cardiology; Barcelona 2006; 2-6 września 2006 (dr n. med. Joanna Dudziak, dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK),
 • 2007 rok odznaczenie „Zasłużony dla UMK” dla prof. dr hab. n. med. Zygmunta Mackiewicza,
 • 2008 rok nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną dla prof. dr hab. n. med. Władysława Sinkiewicza
 • W 2008 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK przewodniczący grupy roboczej powołanej przez Przewodniczącego Sekcji Niewydolności Serca PTK do opracowania procedur dla NFZ w zakresie diagnostyki i leczenia niewydolności serca.
 • Redakcja dwóch monografii:
  „Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Warszawa, 2008,
  „Chory po zawale”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Gdańsk, 2008.
 • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz mianowany ekspertem w zakresie echokardiografii przez Sekcję Echokardiograficzną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz wybrany przez CMKP członkiem Krajowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiologii.
 • W 2010 pracownicy Katedry zostali odznaczeni medalami państwowymi: W. Sinkiewcz (Złoty Krzyż Zasługi), J. Błażejewski (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę), R. Bujak (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę)
 • pracownicy II Katedry Kardiologii otrzymali Zespołową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo – badawczej w 2010 roku,
 • Rozdział w książce “Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi”,
 • Wspólne badanie naukowe z ośrodkami:
  “Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936-1080 USA”; “Kaunas University of Medicine Hospital, Eiveniu str.2 50009 Kaunas, Lithuania”; “Medical faculty, Hospital Santariskiu Klinikos, Nephrology Center, Vinilius Univesity, Santariskiu str. 2, 08661 Vilnius, Lithuania” – W zakresie publikacji “Efficacy and tolerability of amlodipine/ valsartan combination therapy in hypertensive patients not adequately controlled on valsartan monotherapy” opublikowane w CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION VOL.25, NO,2009, 315-324.
 • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie?, BIL, Bydgoszcz 2011.
 • W 2011 roku Medal Marszałka Województwa w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość RP i prawa człowieka dla W. Sinkiewicza
 • W. Sinkiewicz, W. Gilewski, Cardiology Guidelines 2013: an Echocardiographic Perspective (praca zbiorowa), Medical Tribune Polska 2013,
 • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, M. Krajnik, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii, BIL, Bydgoszcz 2013.
 • Doktorat honoris causa dla prof. Zygmunta Mackiewicza za zasługi w powołaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, za rozwój chirurgii ogólnej i naczyń w Polsce oraz za wkład w szkoleniu chirurgów ogólnych i naczyniowych w regionie.
 • W 2013 roku przyznano Odznaki „Za zasługi w ochronie zdrowia” D. Karasek, R. Bujakowi i J. Błażejewskiemu.
 • o Zespół Kliniki Kardiologii II Katedry Kardiologii CM UMK (poprzednio Oddziału Kardiologii) od 11 lat jest głównym współorganizatorem z Urzędem Miasta Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Kardiologicznym „Światowego Dnia Serca” (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) w Bydgoszczy mającego na celu podniesienie zdrowotności mieszkańców naszego miasta.
 • Rozdział w monografii „Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty” adiunkta Wojciecha Gilewskiego.
 • Rozdziały w monografii „Choroby serca u kobiet” J. Błażejewskiego i D. Karasek.
 • Czynny udział w międzynarodowej konferencji First International Interdisciplinary Conference on Organ Transplantation (10-12.10.2015, Bydgoszcz) adiunkta dr. n. med. Danuty Karasek.
 • Czynny udział adiunktów II Katedry Kardiologii: dr med. D. Karasek, dr J. Banach, dr J. Błażejewskiego, dr R. Bujaka, dr W. Gilewskiego w XIX Międzynarodowym Kongresie PTK (01-03.10.2015, Wrocław)
 • Wydanie monografii, która była pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem
  W. Sinkiewicz (redakcja monografii) „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”.