1269Historia jednostki

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Krótka historia Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Katedra powstała na bazie Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii. Został on powołany w 2004 roku w strukturach Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej, w 2007 roku przekształcony w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, w 2009 w II Katedrę Kardiologii. W skład II Katedry Kardiologii weszła Klinika, która w ocenie Konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień IIIB referencyjności oraz od 2017 roku Zakład Farmakologii Klinicznej. W 2019 roku została utworzona Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej.

Dzięki posiadanej akredytacji, Katedra umożliwia odbywanie staży kierunkowych w ramach specjalizacji w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych oraz farmakologii klinicznej, a także staży podyplomowych i kursów specjalizacyjnych.

łózko dla pacjenta sala do monitoringu pacjentów