Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studenckie Koło Naukowe „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA”

Chętnych studentów zapraszamy do działalności w Studenckim Kole Naukowym z zakresu kardiologii.

Opiekun: dr n. med. Joanna Banach

Prace opublikowane albo w trakcie publikacji uczestników Koła Naukowego:

  1. „Wyczynowe uprawianie sportu jako czynnik ryzyka nagłego zgonu sercowego – przegląd patofizjologiczny” – opublikowane („Czynniki Ryzyka”)
  2. „Miejsce mechanicznego wspomagania pracy komór we współczesnej terapii przewlekłej niewydolności serca” – opublikowane („Kardiologia po Dyplomie”)

Udział członków Koła w konferencjach naukowych:

XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2014 – sesja plakatów moderowanych:

  • Ocena przydatności osoczowego poziomu hsCRP i ferrytyny jako czynnika rokowniczego u chorych hospitalizowanych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca.
    Rogowicz D., Zasadny M., Banach J., Grochowska M., Sinkiewicz W.

XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 IX 2014. Streszczenia.

  •  Tytuł oryginału: Znaczenie rokownicze parametrów czerwonokrwinkowych w grupie chorych z przewlekłą niewydolnością serca – badanie prospektywne.
    Autorzy: Ł. Wołowiec, A. Surowiec, P. Mosiądz, Joanna Banach, M. Grochowska, Władysław Sinkiewicz.
    Źródło: – Kardiol. Pol. 2014 T. 72 supl. 3 s. 215-216.