1269Działalność naukowa

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Działalność naukowa

Badania naukowe finansowane w ramach grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Badania naukowe (161 KB)


Tematy zakończonych prac doktorskich:

1. pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Władysława Sinkiewicza:

 • Joanna Banach “Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi i soku z czarnej porzeczki na wybrane parametry koagulologiczne, markery reakcji zapalnej i endoteliny I w grupie zdrowych ochotników męskich.” (28.02.2007)
 • Danuta Karasek “Użyteczność oznaczania stężenia czynnika natriuretycznego typu B u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz jego korelacja ze wskaźnikami echokardiograficznymi i wielkością rzutu serca w rozpoznawaniu rozkurczowej niewydolności serca”. (21.11.2007)
 • Piotr Sobański “Porównanie nieinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej metodą opartą na analizie gazów oddechowych ze standardowymi metodami inwazyjnymi u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca”. (28.06.2006)
 • Arkadiusz Grubecki “Ocena funkcji lewej komory za pomocą echokardiografii i analizy stężeń peptydów natriuretycznych u pacjentów leczonych inwazyjnie w świeżym zawale serca”. (28.02.2007)
 • Magdalena Węglarz „Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi na stężenie wybranych parametrów koagulologicznych oraz stężenia selektyny płytkowej i selektyny śródbłonkowej w grupie młodych zdrowych mężczyzn”. (10.02.2011)
 • Małgorzata Dobosiewicz „Zjawisko bezdechu sennego ocenianego metodą Holtera u chorych ze skurczową niewydolnością serca”. (10.02.2011)
 • Wojciech Balak „Wpływ pionizacji na parametry hemodynamiczne mierzone metodą kardioimpedancji u osób ze skurczową niewydolnością serca.” (10.02.2011)
 • Piotr Małyszka „Analiza wskaźników zmienności i turbulencji rytmu zatokowego chorych z niewydolnością serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego”. (10.02.2011)
 • Dorota Bednarska “Użyteczność badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej”. (23.11.2011)
 • Andrzej Motuk „Ocena wartości badania ergospirometrycznego w stratyfikacji ryzyka operacyjnego w odniesieniu do uznanych skal rokowniczych u chorych poddanych poważnym zabiegom operacyjnym narządów jamy brzusznej” (2012)
 • Anita Woźniak-Wiśniewska “Wpływ dożylnego leczenia moczopędnego na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne oraz nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca.” (04.04.2014)
 • Wojciech Gilewski “Wartość diagnostyczna i rokownicza nieinwazyjnych i inwazyjnych parametrów hemodynamicznych u chorych z ciężką skurczową niewydolnością serca podczas rocznej obserwacji” (15.01.2015)
 • Milena Świtońska “Potencjał prokoagulacyjny mikrocząsteczek komórkowych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu” (23.02.2015)
 • Magdalena Grochowska “Ocena wartości prognostycznej wybranych markerów funkcji nerek w populacji chorych ze skurczową niewydolnością serca w obserwacji rocznej” (11.01.2016)
 • Michał Ziołkowski „Bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania rusztowań bioabsorbowalnych u osób z chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie w obserwacji półrocznej” (23.09.2019)
 • Łukasz Wołowiec „Katestatyna jako marker rokowniczy u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w obserwacji jednorocznej” (23.09.2019)
 • Jarosław Pietrzak „Ocena wybranych czynników rokowniczych u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca kwalifikowanych wstępnie do transplantacji serca w obserwacji 12 miesięcznej” (24.09.2019)
 • Daniel Rogowicz „Ocena wartości rokowniczej sekretoneuryny u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca” (03.03.2020)
 • Marcin Walukiewicz „Realizacja zaleceń w zakresie kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów poddawanych ponownym interwencjom wieńcowym” (03.03.2020)

 

2. pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Grześka:

 • Elżbieta Kowal „Porównanie skuteczności eksperymentalnych metod chemicznych i mechanicznych w indukowaniu dysfunkcji śródbłonka naczyniowego tętnic perfundowanych” (07.11.2018)
 • Marta Bilska „Specyfika farmakoterapii prowadzonej w warunkach Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka” (09.05.2019)
 • Jarosław Żak „Wpływ diety wysokotłuszczowej na wybrane parametry gospodarki lipidowej, śródbłonka naczyniowego i reaktywność mięśniówki gładkiej u szczurów” (24.06.2019)
 • Agnieszka Metzgier-Gumiela „Porównanie schematów żywienia dojelitowego u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia” (09.09.2019)
 • Krzysztof Pstrągowski „Ocena wybranych parametrów zapalnych, badań mikrobiologicznych oraz obrazu radiologicznego płuc, jako wykładników zakażenia dróg oddechowych, u nieprzytomnych pacjentów po nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, leczonych łagodną hipotermią terapeutyczną we wczesnym okresie hospitalizacji” (09.10.2019)
 • Magdalena Ściesińska „Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w sytuacji życiowej osób po laryngektomii całkowitej poddanych kompleksowej rehabilitacji” (21.06.2021)

 


Konferencje organizowane przez Katedrę:

 • 10.01.2009, Bydgoszcz, Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii,
 • 25.05.2009, Bydgoszcz, Warsztaty Kardiologiczne,
 • 21.11.2009, Bydgoszcz, Rola współczesnej pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • 27.02.2010, Bydgoszcz, Tętnicze nadciśnienie płucne jako problem interdyscyplinarny,
 • 05.05.2010, Bydgoszcz, Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii”
 • 14.06.2010, Bydgoszcz, Zdążyć przed zawałem – pozahipotensyjne aspekty blokady RAA”
 • 06.11.2010, Bydgoszcz, „In Vitro” – szansa czy zagrożenie,
 • 15.01.2011, Bydgoszcz, Postępy w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca,
 • 19.02.2011, Bydgoszcz, Dystrofie nerwowo-mięśniowe u osób powyżej 18 r. ż. – kardiologiczne problemy kliniczne,
 • 11.06.2011, Bydgoszcz, Rozrusznik serca lub kardiowerter – defibrylator – jak żyć ze wszczepionym urządzeniem,
 • 28.01.2012, Bydgoszcz, Terapia w kardiologii – aktualne możliwości i nowe wyzwania,
 • 13.01.2012, Toruń, Nadciśnienie płucne – problem ważny i mało znany,
 • 16.06.2012, Bydgoszcz, Pacjent z niskimi stężeniami HDL- cholesterolu – jak postępować na co dzień?
 • 17.11.2012, Bydgoszcz, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii,
 • 12.01.2013, Bydgoszcz, „Postępy w diagnostyce i leczeniu NS – Kiedy farmakoterapia nie wystarcza, Rola elektroterapii w leczeniu chorych z NS”,
 • 02.02.2013, Bydgoszcz, Lipidologia 2013,
 • 19.10.2013, Bydgoszcz, Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – aktualne potrzeby i możliwości,
 • 25.06.2013, Bydgoszcz, Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca,
 • 18.09.2013, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
 • 11.01.2014, Bydgoszcz, Niewydolność serca w wieku podeszłym –wyzwania współczesnej kardiologii,
 • 29.03.2014, Bydgoszcz, Bioetyczne, medyczne i psychosocjologiczne aspekty tożsamości płci,
 • 05.10.2014, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.
 • 14.03.2015, Bydgoszcz, Różne oblicza nadciśnienia płucnego,
 • 28.03.2015, Bydgoszcz, Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej,
 • 10.04.2015, Bydgoszcz, Praktyka trudniejsza od wytycznych…,
 • 20.09.2015, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
 • 02.04.2016, Bydgoszcz, Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia,
 • 09.04.2016, Bydgoszcz, Choroby prawego serca,
 • 13.10.2016, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
 • 22.04.2017, Bydgoszcz, Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci.
 • 27.06.2017, Bydgoszcz, Jak leczyć pacjentów z migotaniem przedsionków?
 • 18.11.2017, Bydgoszcz, Ostre stany kardiologiczne w codziennej praktyce,
 • 14.04.2018, Bydgoszcz, Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku,
 • 13.04.2019, Bydgoszcz, Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia,
 • 30.11.2019, Bydgoszcz, Medycyna i sport,

Monografie:

Monografie-KATEDRA KARDIOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ - grafika z 8 okładkami monografii

Zapłodnienie in vitro (455 KB)

Dylematy etyczne (787 KB)

Medyczne bioetyczne psychosocjologiczne i prawne aspekty (1,76 MB)

Medyczne etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej (2,37 MB)

Początek ludzkiego życia bioetyczne wyzwania i zagrożenia (1,81 MB)

Etyczne medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu okładka (1,75 MB)

Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku (822 KB)