Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

dr Łukasz Wołowiec
adiunkt
Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

e-mail: lukasz.wolowiec@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy