Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

dr Joanna Banach
adiunkt
Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

tel.: +48 52 365 55 53
e-mail: jbanach@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2193-637X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy