Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

prof. dr hab. Grzegorz Grześk
profesor
Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

tel.: +48 52 585 3586
fax: +48 52 585 3584
e-mail: g.grzesk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6669-5931

Zobacz profil w Bazie Wiedzy