Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego prowadzi i/lub koordynuje zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo (tryb stacjonarny i niestacjonarny) w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, samokształcenia z przedmiotów:

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny dla przedmiotu pielęgniarstwo internistyczne (23 KB)

  • pielęgniarstwo internistyczne (kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia)
  • pielęgniarstwo diabetologiczne (studia II stopnia)
  • pielęgniarstwo nefrologiczne (studia II stopnia)
  • pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego (studia II stopnia)
  • pielęgniarstwo w kardiologii (studia II stopnia)
  • pielęgniarstwo w alergologii (studia II stopnia)
  • pielęgniarstwo w hematologii dorosłych (studia II stopnia)

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny dla przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych (22 KB)

  • pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych (studia stacjonarne I stopnia)

Podstawowe zadanie z zakresu działalności dydaktycznej to wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dające możliwość profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami chorymi internistycznie, podlegającymi leczeniu zachowawczemu, często długotrwałemu.

W przypadku studiów II stopnia realizowane przedmioty mają za zadanie zapoznanie studentów ze specjalistycznymi formami opieki oraz wysokospecjalistycznymi procedurami postępowania terapeutycznego i diagnostycznego w chorobach nerek, układu oddechowego, w cukrzycy.

Ważnym aspektem prowadzonych zajęć jest ukształtowanie umiejętności kształtowania diagnozy pielęgniarskiej w oparciu o ukierunkowane zadania diagnostyczne oraz planowanie opieki zgodnej z rozpoznaniem, współczesną wiedzą oraz standardami.

Ważnym elementem jest także utrwalanie wiedzy klinicznej w zakresie niezbędnym do realizacji opieki pielęgniarskiej na profesjonalnym poziomie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.