Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność naukowa

Dysertacje pracowników

Zakończone:

 • 2005 – Cegła Bernadeta: Ocena jakości życia pacjentów zainfekowanych bakterią Helicobacter pylori przed eradykacją i po jej przeprowadzeniu.
 • 2011 – Filanowicz Małgorzata: Analiza jakości życia pacjentów z astmą i pyłkowicą poddanych immunoterapii.
 • 2012 – Szynkiewicz Ewa: Jakość życia chorych na astmę oskrzelową o różnym stopniu kontroli (GINA 2006).

W trakcie realizacji:

 • Dowbór-Dzwonka Aneta: Jakość życia osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych przed wdrożeniem immunoterapii swoistej (VIT) i po dwóch latach jej trwania.

Udział w sympozjach, konferencjach (ostatnie lata):

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Vienna, 11.06.2016
  • Optimism and emotional control in the group of people allergic to Hymenoptera venom.
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2015, Barcelona, 6-10.06.2015
  • Selected socio-demographic factors and quality of life of patients with hymenoptera venom allergy treated with immunotherapy.
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014, Copenhagen, Denmark, 7-11.06.2014
  • Selected determinants of quality of life in asthma – physical domain.
  • Analysis of the levels of E-selectin, neutrophil elastase and myeloperoxidase in patients with gastritis and food allergy.
  • Native prick test in diagnosis of systemic reaction to pigeon tick (Argas reflexus).
  • The role of immunoblotting method in diagnostic of cross-allergy.
 • 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Prague, 29.10-1.11.2014
  • Immunoglobulin replacement therapy in primary immunodeficiencies and quality of life – a case report. ESID.
 • IV Celoslovenska konferencia s miedzinarodnou ucast’ou. Belianske dni osetrovatel’stva, Tatranska Kotlina, 16-17.10.2014
  • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą białaczką szpikową.
  • Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po zabiegu rewaskularyzacji do funkcjonowania w życiu codziennym.
  • Wpływ wybranych determinantów na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.