Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Dodatkowa działalność

Uczestnictwo pracowników w komisjach wydziałowych:

 • dr Bernadeta Cegła
  • członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo
 • dr Ewa Szynkiewicz
  • Członek Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
  • członek Zespołu ds. Kontaktu z Przedsiębiorcami
  • członek Wydziałowego Zespołu ds. Organizacji Praktyk

Współudział w organizacji konferencji:

 • „Pielęgniarstwo alergologiczne – nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego – 19 listopada 2016 r.

Udział pracowników w organizacjach naukowych i pełnione w nich funkcje.
Pracownicy są członkami:

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA):

 • dr Bernadeta Cegła – członek
 • dr Ewa Szynkiewicz – Wiceprzewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • dr Małgorzata Filanowicz – sekretarz Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • mgr Aneta Dowbór-Dzwonka – członek

Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego:

 • dr Bernadeta Cegła – członek

Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED):

 • dr Małgorzata Filanowicz – członek

INGID (International Nursing Group for Immunodeficiencies), współuczestniczenie w przygotowaniu tłumaczenia materiałów edukacyjnych oraz kursów na język polski. Pielęgniarka łącznikowa służąca pomocą polskim pielęgniarkom w problemach oraz wątpliwościach związanych z pielęgnowaniem oraz edukacją dorosłych pacjentów z rozpoznanymi niedoborami odporności:

 • dr Ewa Szynkiewicz – członek

Recenzent czasopisma Pielęgniarstwo Polskie:

 • dr Ewa Szynkiewicz