Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, segment A, II piętro

tel. 52 585-34-62
fax 52 585-39-98

Sekretariat: mgr Sabina Panfilak, pok. 2.044, tel. 52 585-34-61