Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych

p.o. kierownika Katedry: dr Anna Andruszkiewicz

w skład Katedry wchodzi: