Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działając zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. zawiesza do 10 kwietnia wszystkie zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzaminy wewnętrzne dla uczestników szkoleń prowadzonych w Katedrze.
O wznowieniu zajęć będziemy Państwa informować droga e-mail.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Katedry tel. 52-585-58-01 lub 52-585-58-29.


Kierownik Katedry: dr hab. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK

w skład Katedry wchodzi:


Dyżury pracowników – rok akademicki 2021/2022