Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-30
zkpodyppiel@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Techników 3

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

dr n. med. Mariola Banaszkiewicz
dr n. med. Mariola Banaszkiewicz
p.o. Kierownika Zakładu

>> KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH <<

Pracownicy:

– mgr Anna Baruch, anna.baruch@cm.umk.pl
– lic. Katarzyna Murawska

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Wiodącymi tematami prac badawczych są:

  • Profesjonalizm we współczesnym pielęgniarstwie polskim.
  • Systemy kształcenia uniwersyteckiego i akademickiego pielęgniarek i położnych.
  • Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Aarona Antonovsky’ego – poczucie koherencji.
  • Uwarunkowania zachowań zdrowotnych różnych populacji, w szczególności młodzieży akademickiej i kobiet w różnych okresach życia.
  • Ocena jakości kształcenia studentów pielęgniarskich studiów licencjackich i magisterskich.
  • Motywy kształcenia i ocena jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.