Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-30
zkpodyppiel@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Techników 3

Historia Zakładu

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek został powołany i utworzony na ówczesnym Wydziale Pielęgniarskim zarządzeniem nr 7/97 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 1997 r. Zgodnie z zarządzeniem jednostka rozpoczęła nauczanie w roku akademickim 1997/1998, na studiach dziennych od 1 października 1997 r. i na studiach zaocznych od 1 lutego 1998 r.
Na stanowisku Kierownika Zakładu powołany został dr hab. Marek Orkiszewski, który pełnił tę funkcję do grudnia 2000 roku. Zakład wypromował w tym czasie 5 magistrów i prowadził szkolenie studentów w ramach specjalizacji pielęgniarskich.
Od czerwca 2001 roku do września 2005 r. stanowisko Kierownika Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek piastował dr hab. Winicjusz Lambrecht, prof. UMK.
Od dnia 17 października 2005 r. funkcję kierownika objęła dr Mariola Banaszkiewicz.