Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność naukowa

Programy Unii Europejskiej

Pracownicy Pracowni Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej są partnerami projektów:

 1. Program: Europejski Fundusz Społeczny
  tytuł projektu: Care Preis nr S11646
  Koordynator projektu: Salla Kettunen, Uniwersytet Seinäjoki of Applied Sciences, Finlandia
  Umowa współpracy Care Preis od 10.03.2011 r. – wstępny koniec projektu październik 2013 r. – 2014 podsumowanie.
  Partnerami projektu są:

  • Uniwersytet Seinäjoki of Applied Sciences, Finlandia;
  • Evangelische Hochschule für Soziale Dresden, Niemcy,
  • MERIG Multidiscyplinary European Research Institute Graz, Austria,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska

  Zakres współpracy: Program koncentruje się na temacie starzenia się społeczeństwa i rosnącej potrzebie na usługi dla osób starszych. Głównym celem współpracy jest poszukiwanie nowych modeli działalności i przedsiębiorczości w świadczeniu prywatnych usług zdrowotnych uzupełniających usługi publiczne w zakresie opieki pielęgniarskiej, promocji zdrowia, odnowy biologicznej. Projekt dąży do określenia najlepszych praktyk oraz przedstawienia nowych pomysłów, a także wymiany poglądów na temat przyszłych trendów i możliwości w temacie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej.

 2. Program: UE LLP
  projekt międzynarodowy ELLAN – European Later Life Active Network
  ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości
  koordynator: Jukka Aho – University of Applied Sciences, Finlandia
  Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 30.09.2016 r.
  Uczestniczyło w nim 28 partnerów z 26 krajów.Celem projektu było opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie oraz ułatwi rozwój i wymianę innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Medicum UMK było odpowiedzialne za przeprowadzenie badań opinii profesjonalistów dotyczących kompetencji niezbędnych w pracy z osobami starszymi.

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowych

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa
  „Międzynarodowa klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich”, Bydgoszcz, 15.01.2010 r.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa
  „ICNP – od Teorii do Praktyki: Możliwości wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim”, Bydgoszcz, 09.01.2013 r.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa
  „Medyczne i psychospołeczne aspekty zdrowia”, Włocławek, 20.04.2012 r.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa
  „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego”, Włocławek, 28.09.2013 r.
 • Cykl konferencji „Dawna Medycyna i Weterynaria”, Chełmno
  I konferencja 27-28.09.2007 r.    „Dawna Medycyna i Weterynaria”
  II konferencja 6-8.05.2009 r.       „Dawna Medycyna i Weterynaria – medycyna i weterynaria militarna”
  III konferencja 12-14.05.2011 r.  „Dawna Medycyna i Weterynaria – pacjent”
  IV konferencja 8-10.05.2013 r.    „Dawna Medycyna i Weterynaria – środowisko”

Redakcja i współredakcja (czasopism, monografii)

 1. dr n. med. Mirosława Felsmann – redaktor książki „Od dotyku do ruchu – terapia dotykiem w pielęgniarstwie”, 2010
 2. dr n. med. Mirosława Felsmann – współredaktor monografii „Dawna medycyna i weterynaria”, 2007
 3. dr n. med. Mirosława Felsmann – współredaktor monografii „Dawna medycyna i weterynaria – medycyna i weterynaria militarna”, 2009
 4. dr n. med. Mirosława Felsmann – współredaktor monografii „Dawna medycyna i weterynaria – pacjent”, 2011
 5. dr n. med. Mirosława Felsmann – współredaktor monografii „Dawna medycyna i weterynaria środowisko a człowiek”, 2013
 6. dr n. med. Mirosława Felsmann – współredaktor monografii „Dawna medycyna i weterynaria środowisko a zwierzę”, 2013